Duurzaam

Tervia’s, milieu- en energiebewust

Tervia’s ontwikkelt hoogwaardige projecten met een positieve impuls op mens en omgeving. Elk project wordt bekeken vanuit de meerwaarde die het creëert voor de omgeving. Elke keuze die we doorheen het ontwikkelingsproces maken, is toekomstgericht van concept tot afwerking.

Dit resulteert in een frisse kijk op het vastgoed van vandaag en op de trends van morgen.

Duurzaamheidsteam

Tervia’s participeert in het duurzaamheidsteam binnen Vlinvesta.

Begin 2022 stond het duurzaamheidsverhaal van Vlinvesta in zijn kinderschoenen. Binnen de bedrijven van de Vlinvesta familie werd gezocht naar enkele ambassadeurs die willen participeren in het duurzaamheidsteam om zo vorm te geven aan de duurzaamheidsvisie en -strategie.

Zo werd een mooi team gevormd door de ondernemers van DuraConnect, DuraConstruct, Rumst Recycling en Tervia’s. Samen wensen ze het duurzaamheidstraject te volgen en ambassadeurs te zijn voor de andere ondernemingen binnen de familie.

Duurzaamheidsvisie

Door de implementatie van de duurzaamheidsvisie in het mission statement van Vlinvesta wordt de strategie vertaald naar het DNA van de verschillende bedrijven binnen de Vlinvesta familie, waaronder Tervia’s. Door intercompany overlegstructuren binnen Vlinvesta, zoals de G25-kwartaalmeetings (meeting met 25 werknemers en ondernemers binnen de familie) en de oprichting van een bouwteam is er duidelijke onderlinge communicatie en uitwisseling van kennis en kunde.

Duurzaamheidsstrategie

Bovendien gingen we ook externe contacten aan op basis van onze duurzaamheidsstrategie. Dit vertaalde zich in een partnership met Living Tomorrow/Tomorrow Lab waarbij extra ondersteuning werd gevraagd met betrekking tot de realisatie van ons duurzaamheidsverhaal zodat we dit in een groter kader kunnen brengen.

Alle artikels over duurzaamheid

Duurzaam

Introductie BREAAM voor een multi-tenant gebouw